АНЕЛИЯ ПЕТКОВА
(176-bz@unibit.bg)

——————————————————————

Анелия Петкова е студент на Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София в специалност „Библиотечен и информационен мениджмънт“. През 2020 г. печели първа награда на ОИЦ – София за проекта „Ръцете на баба“, разработени от нея в рамките на обучението ѝ по дисциплината „Проект мениджмънт“.

Има дългогодишен опит в сферата на логистичните услуги и разполага със редица сертификати за професионално обучение.  През 2020 г. е участник в проект „Студентски практики“ (Фаза 2) на МОН, за които има публикация в професионалния печат.  Научните ѝ интереси са в областта на библиотекознанието и библиографията.

 

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784