УЧАСТИЯ С ДОКЛАДИ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Презентации

Публикации

THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF READING IN ATYPICAL SITUATIONS FOR THE INDIVIDUAL AS PROJECT CONCEPTION
BIBLIOTHERAPY – ACADEMIC EDUCATION – LIBRARIANS
EDUCATIONAL ROLE OF THE CHILDREN'S ILLUSTRATED BOOK THROUGH THE CHILD'S VIEW: RESULTS OF A STUDY
READ – SO YOU NEVER FEEL ALONE” – INITIATIVES BORN DURING THE PANDEMIC AND RELATED TO THE HEALING POWER OF BOOKS
STATUS OF THE LITERATURE ON THE PROBLEMS OF BIBLIOTHERAPY IN BULGARIA
DEMARCATION LINE IN BIBLIOTHERAPY
READING AND READERS DURING A PANDEMIC: THE EXPERIENCE OF THE CHILDREN'S DEPARTMENT OF THE SOFIA CITY LIBRARY
AUDIO AND E-BOOKS: ALTERNATIVE IN TIME OF PANDEMIC
READING AS A KEY FACTOR FOR PERSONALITY DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS
HOW BOOKS HELP CHILDREN UNDERSTAND AND FIND THEIR WAY IN THIS NEW REALITY: GOOD PRACTICES
EDUCATIONAL INITIATIVES TO STIMULATE READING AMONG YOUNG PEOPLE
INTED 2021
Eftimova, S., T. Todorova. The Therapeutic Potential of Reading in Atypical Situations for the Individual as Project Conception. // INTED21, Virtual conference, 8-9 March, 2021, pp. 3983-3986. doi: doi.org/ 21125/inted.2021.0814 ISBN 978-84-0927666-0.
Eftimova, S., T. Todorova, L. Parijkova, K. Mincheva, P. Bibliotherapy – Academic Education – Librarians. // INTED21, Virtual conference, 8-9 March, 2021, pp. 6758-6762. doi: doi.org/ 10.21125/inted.2021.1345 ISBN 978-84-0927666-0

EDULEARN21
Mincheva, K. Educational Role of the Children's Illustrated Book Through the Child's View: Results of a Study. // EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 3998-4004. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: doi.org/10.21125/edulearn.2021
Parijkova, L. Read – So You Never Feel Alone” – Initiatives Born During the Pandemic and Related to the Healing Power of Books. // EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 4767-4771. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: doi.org/10.21125/edulearn.2021
Eftimova, S., T. Todorova, M. Garvanova, H. Atanasov, L. Parijkova, T. Genova, I. Damianova. Status of the Literature on the Problems of Bibliotherapy in Bulgaria. // EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 6856-6861. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: doi.org/10.21125/edulearn.2021
Parijkova, L., Sabina Eftimova, Anelia Petkova. Demarcation Line in Bibliotherapy. // EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 7326-7334. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: doi.org/10.21125/edulearn.2021
Mukanova, P., S. Eftimova. Reading and Readers During a Pandemic: The Experience of the Children's Department of the Sofia City Library. // EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 3375-3379. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: doi.org/ 21125/edulearn.2021.0715
Mukanova, P., S. Eftimova, T. Genova, A. Petkova. Audio and E-Books: Alternative in Time of Pandemic. // EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 3998-4004. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: doi.org/ 10.21125/edulearn.2021.0844
Eftimova, S., M. Garvanova, B. Nikolova. Reading as a Key Factor for Personality Development of Adolescents. //EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 3280-3286. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: 10.21125/edulearn.2021.0696  
Mincheva, K., S. Eftimova. How Books Help Children Understand and Find Their Way in This New Reality: Good Practices. // EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 3411-3417. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: 10.21125/edulearn.2021.0722
Garvanova, M., S. Eftimova. Educational Initiatives to Stimulate Reading Among Young People. // EDULEARN21 Proceedings: 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 5th - 6th of July, 2021, pp. 3812-3816. ISBN: 978-84-09-31267-2 doi: 10.21125/edulearn.2021.0803
УЧАСТИЯ С ДОКЛАДИ В НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ

Презентации

Image

Публикации

Кирило-Методиевски вестник
Ефтимова, С. Терапевтичния потенциал на четенето. // За буквите : Кирило-Методиевски вестник, № 65, 2021, с. 11.
Списание "Издател"

Ефтимова, С. Primum non nocere: Приносът на д-р Димитър Пантелеев за развитието на библиотерапията в България. // Издател, ХХIII, книжка 1, 2021, с. 14-26.

Списание "Библиотека"

Ефтимова, Събина, Ивелина Дамянова. Библиотерапията: как да се справим със стреса чрез силата на книгите. // Библиотека, 2021, № 4, с. 29-35.

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВАТА ДИГИТАЛНА ДЕКАДА
Иновации в обучението и познавателното развитие: годишно научно-методическо списание.

Парижкова, Любомира.  Преосмисляне на четивната грамотност в контекста на предизвикателствата на новата дигитална декада // Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие: годишно научно-методическо списание. - Бургас: Сдружение Образование и технологии,  електронно списание. София, 2021, № 12, Т.1, с. 20-25. ISSN 1314-1791.

ИНТУИТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА БИБЛИОТЕРАПИЯ В КАМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БИБЛИОТЕКИ В БОЛНИЦИ
Интуитивно използване на метода библиотерапия в кампания за изграждане на библиотеки в болници

Попова, Елена. Интуитивно използване на метода библиотерапия в кампания за изграждане на библиотеки в болници. // Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от седмата научна конференция на УМЛАУЗ, Костенец, 2-4 октомври 2021. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021.

ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
Терапевтичната роля на четенето в нетипични за индивида ситуации – пандемията от COVID-19

Ефтимова, Събина. Терапевтичната роля на четенето в нетипични за индивида ситуации – пандемията от COVID-19. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 134-144. ISSN 2683-0094

ЧОВЕШКАТА БИБЛИОТЕКА” – КЪДЕТО КНИГИТЕ СА ХОРА, А ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ НЯМАТ МЯСТО
Човешката библиотека” – където книгите са хора, а предразсъдъците нямат място

Попова, Елена. „Човешката библиотека” – където книгите са хора, а предразсъдъците нямат място. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 545-553. ISSN 2683-0094