ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ
Събина Ефтимова
Събина ЕфтимоваГлавен асистент, докторs.eftimova@unibit.bg
Таня Тодорова
Таня ТодороваПрофесор, доктор на наукитеt.todorova@unibit.bg
Любомира Парижкова
Любомира ПарижковаДоцент, докторl.parizhkova@unibit.bg
Магдалена Гарванова
Магдалена ГарвановаДоцент, докторm.garvanova@unibit.bg
Християн Атанасов
Християн АтанасовДоцент, докторh.atanasov@unibit.bg
Калина Минчева
Калина МинчеваГлавен асистент, докторk.mincheva@unibit.bg
Поли Муканова
Поли МукановаГлавен асистент, докторp.mukanova@unibit.bg
Теодора Генова
Теодора ГеноваПреподавател, докторt.genova@unibit.bg
Боряна Николова
Боряна НиколоваДокторантb.nikolova@unibit.bg
Елена Попова
Елена ПоповаДокторантelena_b_popova@abv.bg
Анелия Петкова
Анелия ПетковаСтудент176-bz@unibit.bg
Ивелина Дамянова
Ивелина ДамяноваПреподавателivelina.damianova@abv.bg