Image
 
 
 
ГЛ. АС. Д-Р КАЛИНА МИНЧЕВА
(k.mincheva@unibit.bg)
——————————————————————

Калина Минчева е преподавател в катедра „Обществени комуникации” към ФБКН, УниБИТ. Доктор е по научната специалност „Книгознание, библиотекознание и библиография” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Завършила е магистърски специалности „Библиотечен мениджмънт” в УниБИТ и „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство” в СУ „Св. Климент Охридски“.

Чете лекции по „Електронни ресурси на медиацентрове”, „Дигитални информационни ресурси”,  „Печатни мeдии”, „Илюстрация на книгата” и др. 

Профeсионалните ѝ интереси са в областта на авторската книга за деца, влиянието на илюстрациите при четене, визуалната комуникация в печатните и електронните медии, електронните информационни ресурси на библиотеки и други културни и образователни институции.

Автор е на над 30 публикации в областта на книгознанието, изкуството на книгата, авторската книга за деца в България,  библиотекознанието, библиографията и електронните информационни ресурси. Участва в редица национални и национални с международно участие проекти.

 

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784