УЧАСТИЯ С ДОКЛАДИ В НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ
ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВАТА ДИГИТАЛНА ДЕКАДА
Иновации в обучението и познавателното развитие: годишно научно-методическо списание.

Парижкова, Любомира.  Преосмисляне на четивната грамотност в контекста на предизвикателствата на новата дигитална декада // Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие: годишно научно-методическо списание. - Бургас: Сдружение Образование и технологии,  електронно списание. София, 2021, № 12, Т.1, с. 20-25. ISSN 1314-1791.

ИНТУИТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА БИБЛИОТЕРАПИЯ В КАМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БИБЛИОТЕКИ В БОЛНИЦИ
Интуитивно използване на метода библиотерапия в кампания за изграждане на библиотеки в болници

Попова, Елена. Интуитивно използване на метода библиотерапия в кампания за изграждане на библиотеки в болници. // Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от седмата научна конференция на УМЛАУЗ, Костенец, 2-4 октомври 2021. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021.

ТЕРАПЕВТИЧНАТА РОЛЯ НА ЧЕТЕНЕТО В НЕТИПИЧНИ ЗА ИНДИВИДА СИТУАЦИИ – ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19
Терапевтичната роля на четенето в нетипични за индивида ситуации – пандемията от COVID-19

Ефтимова, Събина. Терапевтичната роля на четенето в нетипични за индивида ситуации – пандемията от COVID-19. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 134-144. ISSN 2683-0094

ЧОВЕШКАТА БИБЛИОТЕКА” – КЪДЕТО КНИГИТЕ СА ХОРА, А ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ НЯМАТ МЯСТО
Човешката библиотека” – където книгите са хора, а предразсъдъците нямат място

Попова, Елена. „Човешката библиотека” – където книгите са хора, а предразсъдъците нямат място. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХIX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2021 г. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 545-553. ISSN 2683-0094

БИБЛИОТЕРАПИЯ: ЛЕЧЕБНАТА СИЛА НА ДУМИТЕ
БИБЛИОТЕРАПИЯ: ЛЕЧЕБНАТА СИЛА НА ДУМИТЕ
Дамянова, И., А. Петкова, Т. Генова. Библиотерапия: Лечебната сила на думите. // Съвременни 
стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от научна конференция на УМЛАУЗ, 2020. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2020, с. 52-59. ISSN 2535-0250 < https://unyka.unibit.bg/images/pdf/2020-1/03_I.Damianova.pdf>
БИБЛИОТЕРАПИЯТА ВЪВ ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ
Библиотерапията във време на пандемия
Ефтимова, С. , Т. Тодорова, М. Гарванова, Хр. Атанасов, Е. Попова, Б. Николова. Библиотерапията във време на пандемия. // Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от научна конференция на УМЛАУЗ, 2020. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2020, Т. 6, с. 29-38. ISSN 2535-0250. < https://unyka.unibit.bg/images/pdf/2020-1/01_S.Eftimova.pdf>
АУДИОКНИГИТЕ И ДЕТЕТО ПО ВРЕМЕ НА СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ ОТ КОВИД-19
Аудиокнигите и детето по време на световната пандемия от Ковид-19
Дамянова, И.
Аудиокнигите и детето по време на световната пандемия от Ковид-19
. // Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от седма научна конференция на УМЛАУЗ, Костенец, 2-4 октомври 2021. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 97-104. ISSN 2535-0250 
РОЛЯТА НА КНИГИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ: СИЛАТА НА ДУМИТЕ
Ролята на книгите по време на пандемия: силата на думите
Муканова, П., С. Ефтимова. Ролята на книгите по време на пандемия: силата на думите. // Съвременни 
стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от седма научна конференция на УМЛАУЗ, Костенец, 2-4 октомври 2021. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 19-43. ISSN 2535-0250
ИНТУИТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА БИБЛИОТЕРАПИЯ В КАМПАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БИБЛИОТЕКИ В БОЛНИЦИ
Интуитивно използване на метода библиотерапия в кампания за изграждане на библиотеки в болници
Попова, Е. Интуитивно използване на метода библиотерапия в кампания за изграждане на библиотеки в болници. // Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от седма научна конференция на УМЛАУЗ, Костенец, 2-4 октомври 2021. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, с. 105-114. ISSN 2535-0250
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА АУДИОКНИГИТЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Практическо приложение на аудиокнигите в чуждоезиковото обучение по английски език
Генова, Т. Практическо приложение на аудиокнигите в чуждоезиковото обучение по английски език. //  Съвременни 
стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от седма научна конференция на УМЛАУЗ. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022.
БИБЛИОТЕЧНАТА КАРТА НА СВЕТА“ НА ИФЛА И „МАТРИЦАТА“ НА ЕБЛИДА КАТО ЦЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОТЕЧНА СИСТЕМА
„Библиотечната карта на света“ на ИФЛА и „Матрицата“ на ЕБЛИДА като ценни инструменти за интегриране в българската библиотечна система.
Попова, Е. „Библиотечната карта на света“ на ИФЛА и „Матрицата“ на ЕБЛИДА като ценни инструменти за интегриране в българската библиотечна система. // Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието: доклади от седма научна конференция на УМЛАУЗ. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022.
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В GLAM-СЕКТОРА И ОБУЧЕНИЕТО ПО БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
Сътрудничеството в GLAM-сектора и обучението по библиотечен и информационен мениджмънт
Тодорова, Т., М. Модева. Сътрудничеството в GLAM-сектора и обучението по библиотечен и информационен мениджмънт. // Деветнадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – Четене – Комуникации“, Велико Търново, 17 ноември 2020 г. – Велико Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2021, с. 45-54. ISSN: 1313-8138 (print), ISSN: 2683-0981 (online) <http://libraryvt.com/images/conferences/proceedings/2020/Conference-VT-2020-TanyaTodorova-MarielaModeva.pdf>
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В БИБЛИОТЕКИТЕ
Информационно осигуряване на лицата със специални потребности в библиотеките
Дамянова, И. Информационно осигуряване на лицата със специални потребности в библиотеките. // ХХ национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ посветена на информационното осигуряване на лица със специални потребности, 17 ноември 2021, Велико Търново. – В. Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2022. <https://www.libraryvt.com/images/conferences/2021/03-Ivelina-Damyanova.pdf >
АКАДЕМИЧНИ ДИСЦИПЛИНИ, СВЪРЗАНИ С ХОРАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В НАПРАВЛЕНИЕ 3.5. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ В УНИБИТ
Академични дисциплини, свързани с хората със специални потребности в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки в УниБИТ
Тодорова, Т., С. Ефтимова. Академични дисциплини, свързани с хората със специални потребности в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки в УниБИТ. // ХХ национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ посветена на информационното осигуряване на лица със специални потребности, 17 ноември 2021, Велико Търново. – В. Търново : Народна библиотека „П. Р. Славейков“, 2022. <https://www.libraryvt.com/images/conferences/2021/01-Todorova-Eftimova.pdf >
СВЕТОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19, СВЪРЗАНИ С ТЕРАПЕВТИЧНАТА ФУНКЦИЯ НА ЧЕТЕНЕТО
Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с терапевтичната функция на четенето
Муканова, П. Световни инициативи по време на пандемия от COVID-19, свързани с терапевтичната функция на четенето
. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г., с. 134-143. ISSN 2683-0094
„ТЕЖКИТЕ“ КНИГИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЧИТАТЕЛИ. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
„Тежките“ книги за българските читатели. Резултати от анкетно проучване
Парижкова, Л. „Тежките“ книги за българските читатели. Резултати от анкетно проучване. // Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г., с. 173-184. ISSN 2683-0094
ТЕМАТА ЗА БИБЛИОТЕРАПИЯТА ПРИ ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ“ В НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОЛИГРАФИЯ И ФОТОГРАФИЯ.
Темата за библиотерапията при дипломантите от специалност „Библиотекознание“ в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография.
Дамянова, И. Темата за библиотерапията при дипломантите от специалност „Библиотекознание“ в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография. // Обществото 
на знанието и хуманизмът на ХХІ век, ХX национална научна конференция с международно участие София, 1 ноември 2022 г., с. 573-583. ISSN 2683-0094
РЕАДАПТАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПРИ ЗАВРЪЩАНЕТО ИМ В РЕАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА – ДОБРИ ПРАКТИКИ
Реадаптацията на студентите при завръщането им в реална университетска среда – добри практики
Генова, Т., П. Муканова. Реадаптацията на студентите при завръщането им в реална университетска среда – добри практики. // Сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие на тема „Образование, наука, общество“, 3-4 ноември 2022 г., град Смолян (онлайн). Конференцията е посветена на 60-годишнината от създаването на Учителския институт в град Смолян и 25 години от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. – Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2022, с. 46-53. ISBN 978-619-7663-43-3 (online) <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/NID/NNK%20-%202022/Sbornik_Conf_Smolian_2022-1.pdf>
БИБЛИОТЕРАПИЯТА – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ТЕМАТА СРЕД ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА НПГПФ, ГР. СОФИЯ.
Библиотерапията – изследване на отношението към темата сред възпитаниците на НПГПФ, гр. София.
Дамянова, И., Е. Попова, С. Ефтимова. Библиотерапията – изследване на отношението към темата сред възпитаниците на НПГПФ, гр. София. // Сборник с доклади от национална научна конференция с международно участие на тема „Образование, наука, общество“, 3-4 ноември 2022 г., град Смолян (онлайн). Конференцията е посветена на 60-годишнината от създаването на Учителския институт в град Смолян и 25 години от преобразуването му във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. – Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2022, с. 567-589. ISBN 978-619-7663-43-3 (online) <https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/filiali/smolian/NID/NNK%20-%202022/Sbornik_Conf_Smolian_2022-1.pdf >
СТАТИИТЕ ПО БИБЛИОТЕРАПИЯ В ДИРЕКТОРИЯТА ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО СПИСАНИЯ (DOAJ)
Статиите по библиотерапия в Директорията за отворен достъп до списания (DOAJ).
Ефтимова, С. Статиите по библиотерапия в Директорията за отворен достъп до списания (DOAJ). // Интелектуалната собственост в университетите – нови хоризонти на академичния диалог. – София: Академично издателство За буквите – О писменехь, 2022, с. 153–160. ISBN 978-619-185-546-9 <https://unyka.unibit.bg/images/pdf/2022-1/09-s-eftimova.pdf>
ФУНКЦИИ НА АУДИОКНИГИТЕ И ТЯХНОТО МЯСТО В МОБИЛНОТО ПОДПОМАГАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК
Функции на аудиокнигите и тяхното място в мобилното подпомагано обучение по чужд език
Генова, Т. Функции на аудиокнигите и тяхното място в мобилното подпомагано обучение по чужд език. // XI национален семинар с международно участие на тема: „Интелектуалната собственост и академичната етика в университетите“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост – 26 април, 2023
REVIEW OF INTERNATIONAL PUBLICATIONS IN THE FIELD OF AUDIOBOOKS APPLICATION IN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE TEACHING. NEW TRENDS IN TEACHING ENGLISH
Review of International Publications in the Field of Audiobooks Application in English Foreign Language Teaching. New Trends in Teaching English
Genova, T. Review of International Publications in the Field of Audiobooks Application in English Foreign Language Teaching. New Trends in Teaching English. // 29th BETA-OPTIMA Annual International Conference “NEW TRENDS IN TEACHING ENGLISH”, 18th – 19th June 2022, ULSIT. – Sofia: Academic Publisher “Za bukvite – O pismeneh”, 2022, pp.112-115. <https://drive.google.com/file/d/1mbWqNeYyKv5zwnn02qHgBs0qLjKCwwDl/view>
STUDY OF THE ATTITUDES AND INTEREST IN LISTENING TO AUDIOBOOKS AMONG STUDENTS AT ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION LEVELS IN BULGARIA IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING
Study of the attitudes and interest in listening to audiobooks among students at elementary and secondary education levels in Bulgaria in English language learning
Genova, T. Study of the attitudes and interest in listening to audiobooks among students at elementary and secondary education levels in Bulgaria in English language learning. // Technologies and Techniques to Support Sustainable Education in the Academic Sphere”, 14-15 December 2022, TU-Sofia
PUBLICATIONS ABOUT BIBLIOTHERAPY ON OPEN ACCES
Publications about bibliotherapy on Open Acces
Eftimova, S., T. Todorova, E. Popova. Publications about bibliotherapy on Open Access. // Zenodo. (2022, May 23). doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.6488455. Available from: <https://zenodo.org/record/6488455#.Y7vuS3ZBxPb>
THE “HUMAN LIBRARY” METHOD AND PERSPECTIVES
The “Human Library” method and perspectives
Popova, E., T. Todorova. The “Human Library” method and perspectives. // New Perspectives in Science Education - 12th Edition, 16-17 March 2023 < https://conference.pixel-online.net/library_scheda.php?id_abs=5804>
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕЛАЦИЯ НАУКА – АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРАКТИКА В АКАДЕМИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ПО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ В УНИБИТ
Възможности за постигане на релация наука – академично образование – практика в академичната подготовка на студенти по библиотечно-информационни науки в УниБИТ.
Ефтимова, С. Възможности за постигане на релация наука – академично образование – практика в академичната подготовка на студенти по библиотечно-информационни науки в УниБИТ. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство : Сборник с доклади в условията на COVID-19. Петнадесети международен виртуален пътуващ семинар на УниБИТ, Т. 9, 2021, с. 70-73. ISSN 2367-7988.
АДАПТИРАНИТЕ АУДИОКНИГИ В УСЛУГА НА ИЗУЧАВАЩИТЕ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Адаптираните аудиокниги в услуга на изучаващите английски език
Генова, T. Адаптираните аудиокниги в услуга на изучаващите английски език. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство : Сборник с доклади в условията на COVID-19. Петнадесети международен виртуален пътуващ семинар на УниБИТ, Т. 9, 2021, с. 66-69. ISSN 2367-7988.
АУДИОКНИГИТЕ И ПАНДЕМИЯТА
Аудиокнигите и пандемията
Дамянова, И., С. Ефтимова, Т. Генова, П. Муканова, А. Петкова. Аудиокнигите и пандемията. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство : Сборник с доклади в условията на COVID-19. Петнадесети международен виртуален пътуващ семинар на УниБИТ, Т. 9, 2021, с. 61-65. ISSN 2367-7988.
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АУДИОКНИГИТЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Изследване на приложението на аудиокнигите в чуждоезиковото обучение от преподавателите по Английски език
Генова, T. Изследване на приложението на аудиокнигите в чуждоезиковото обучение от преподавателите по Английски език. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство : Сборник с доклади в условията на COVID-19. Петнадесети международен виртуален пътуващ семинар на УниБИТ, Т. 9, 2021, 43-49. ISSN 2367-7988.
КРАТЪК ОБЗОР И АНАЛИЗ НА ПУБЛИКАЦИИ ОТ БЪЛГАРСКИ АВТОРИ СВЪРЗАНИ С ДОБРИ ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ
Кратък обзор и анализ на публикации от български автори свързани с добри читателски практики
Николова, Б. Кратък обзор и анализ на публикации от български автори свързани с добри читателски практики. // Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство : Сборник с доклади в условията на COVID-19. Петнадесети международен виртуален пътуващ семинар на УниБИТ, Т. 9, 2021, 77-83. ISSN 2367-7988.
ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ЗА ТЕРАПЕВТИЧНАТА ФУНКЦИЯ НА ЧЕТЕНЕТО
Иновативен проект за терапевтичната функция на четенето
Ефтимова, С. Иновативен проект за терапевтичната функция на четенето. // Скориновские чтения – 2021: роль книги в современном обществе: материалы V Междунар. форума, 07–08 окт. 2021 г. / под ред. В. И. Куликовича. – Минск : БГТУ, 2021, с. 39-42. < https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/45062/1/%d0%a1%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-2021.pdf>
ВЪЗНИКВАНЕ НА АУДИОКНИГИТЕ КАТО МЕДИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА РОЛЯТА ИМ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АЕ
Възникване на аудиокнигите като медия и изследване на ролята им в чуждоезиковото обучение по АЕ
Генова, Т. Възникване на аудиокнигите като медия и изследване на ролята им в чуждоезиковото обучение по АЕ. // Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“ 2022, НБУ„Традиция и новаторство“ (Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция на департамент „Чужди езици и култури“ - 4-5 юни 2022 г.), Димитрова-Гюзелева, Светлана и Сиракова, Венета (Съст.), София: Унив. издателство на НБУ, 2023, с. 393-406. [ISBN 978-619-233-255-6 (хартиено издание) / ISBN 978-619-233-256-3 (електронно издание)].
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ АУДИОКНИГИТЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК СРЕД СТУДЕНТИТЕ ОТ УНИБИТ
Изследване на интереса към аудиокнигите за изучаване на чужд език сред студентите от УниБИТ
Генова, Т. Изследване на интереса към аудиокнигите за изучаване на чужд език сред студентите от УниБИТ. // Сборник от Четвърта научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието. Качество на обучението - проекции и очаквания“, 7-8 октомври 2022 г., Плевен, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Педагогически колеж – Плевен, 2022, с. 83-91, ISBN 978-619-91255-7-1. <https://www.researchgate.net/publication/364292304_IZSLEDVANE_NA_INTERESA_KM_AUDIOKNIGITE_ZA_IZUCAVANE_NA_CUZD_EZIK_SRED_STUDENTITE_OT_UNIBIT_D-r_Teodora_Genova_Universitet_po_bibliotekoznanie_i_informacionni_tehnologii_UniBIT_RESEARCH_OF_ULSIT_STUDEN>
СИЛАТА НА ДУМИТЕ: НОВ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ
Силата на думите: Нов научноизследователски проект
Ефтимова, С., И. Дамянова, А. Петкова, Е. Попова, Б. Николова. Силата на думите: Нов научноизследователски проект. // Девети национален семинар на тема: „Интелектуалната собственост в новото (не) нормално“, посветен на Световния ден на интелектуалната собственост – 26 април, 26 април 2021 г., София : За буквите – О писменехь, 2021, с. 167-176. <https://unyka.unibit.bg/images/pdf/2021/15_s.eftimova.pdf>
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА : ОПЫТ УНИВЕРСИТЕТА БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, БОЛГАРИЯ
Академическое образование для инклюзивного общества : опыт Университета библиотековедения и информационных технологий, Болгария
Тодорова, Т., С. Ефтимова. Академическое образование для инклюзивного общества : опыт Университета библиотековедения и информационных технологий, Болгария. // Альманах „Этнодиалоги“, № 2 (68), 2022, с. 8-20.  DOI: 10.37492/ETNO.2022.68.2.001 ISSN: 2071-8349 <https://etnosfera.ru/images/Almanah/2_2022.pdf>
ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID 19: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ
Пандемията от COVID 19: Предизвикателства и възможности
Ефтимова, С., И. Дамянова, А. Петкова. Пандемията от COVID 19: Предизвикателства и възможности. // Седма международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация“ 4 юни 2021 г., УниБИТ, София. – София: Академично издателство „За буквите О писменехь“, 2021, с. 139-162.  ISSN 2534-9430