ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Презентации

Image

Публикации

Кирило-Методиевски вестник
Ефтимова, С. Терапевтичния потенциал на четенето. // За буквите : Кирило-Методиевски вестник, № 65, 2021, с. 11.
Списание "Издател"

Ефтимова, С. Primum non nocere: Приносът на д-р Димитър Пантелеев за развитието на библиотерапията в България. // Издател, ХХIII, книжка 1, 2021, с. 14-26.

Списание "Библиотека"

Ефтимова, Събина, Ивелина Дамянова. Библиотерапията: как да се справим със стреса чрез силата на книгите. // Библиотека, 2021, № 4, с. 29-35.

Аудиокнигите – възможност в периода на световна пандемия
Ефтимова, С. Аудиокнигите – възможност в периода на световна пандемия. // Научни трудове на УниБИТ, Т. 19, 2021. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022, с. 7-35.
Използването на аудиокнигите при деца със специални образователни потребности
Генова, Т. Използването на аудиокнигите при деца със специални образователни потребности. // Научни трудове на УниБИТ, Т. 20, 2022. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022.
Публикационна активност на студентите от катедра „Библиотечни науки“ като елемент от реализирането на проект „Изследване на нагласите към терапевтичния потенциал на четенето в нетипични ситуации за индивида“ с договор № КП-06-Н45/2 от 30.11.2020 г.
Ефтимова, С. Публикационна активност на студентите от катедра „Библиотечни науки“ като елемент от реализирането на проект „Изследване на нагласите към терапевтичния потенциал на четенето в нетипични ситуации за индивида“ с договор № КП-06-Н45/2 от 30.11.2020 г. // Научни трудове на УниБИТ, Т. 20, 2022. – София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022.
Попова, Е. „Библиотеки на емоциите” – Нов прочит на книгите и психологически метод за класифициране. // Издател, ХХIV, № 1, 2022, с. 61-69. <https://publisher.bg/wp-content/uploads/2022/09/20.-IZDATEL_1_2022.pdf>
Ефтимова, С. Мястото на библиотерапията при обучението на бъдещи библиотечно-информационни специалисти в България. // Издател, 2022, № 2, с. 48-55. ISSN 1310-4624 <https://publisher.bg/wp-content/uploads/2023/01/21.IZDATEL_2_2022.pd>
Genova, T. Introducing Audiobooks to Students of English as a Foreign Language at ULSIT. // Издател, 2022, № 2, с. 56-64. ISSN 1310-4624 <https://publisher.bg/wp-content/uploads/2023/01/21.IZDATEL_2_2022.pd>
Ефтимова, С. Терапевтичен потенциал на четенето в нетипични за индивида ситуации. // За буквите : Кирило-Методиевски вестник, № 71, 2023, с. 10.
Дамянова, И., Е. Попова. Нагласи към темата за библиотерапията сред учениците от НПГПФ, гр. София. // Библиотека, 2022, № 6, с. 122-125. <https://www.nationallibrary.bg/www/wp-content/uploads/2023/06/Biblioteka_br6_2022.pdf>