Image
ИВЕЛИНА ДАМЯНОВА
(ivelina.damianova@abv.bg)

——————————————————————

Ивелина Дамянова е възпитаник на Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, където през 2020 г. придобива бакалавърска степен по „Библиотечен и информационен мениджмънт“. Разработва и защитава дипломна работа на тема: „Създаване на информационна среда за деца със зрителни затруднения“ с научен ръководител гл. ас. д-р Събина Ефтимова. Продължава образованието си в магистърска степен със специалност „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“. Преподавател е в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр. София по дисциплините: „Основи на библиотечното дело“, „Библиотекознание“, „Автоматизация на библиотечната дейност“, „Информационен мениджмънт“ и „Архивистика“.

Участва в конкурси и научни форуми към УниБИТ, има редица научни публикации в областта на библиотечните науки. През 2018 г. и през 2020 г. е участник в проект „Студентски практики“ (Фаза 1 и Фаза 2) на МОН, за които има публикация в сп. „Библиотека“. Печели награда за есе на тема „Да прелистваш или да скролваш, туй е въпросът?“ от форум посветен световния ден на книгата и авторското право, а през 2018 г. издава и първата си стихосбирка. Научните ѝ интереси са в областта на четенето, достъпа до информация за лицата със специални нужди, библиотерапията и т.н.

 

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784