Image
 
 
 
ГЛ. АС. Д-Р ПОЛИ МУКАНОВА
(p.mukanova@unibit.bg )
——————————————————————

Гл. ас. д-р Поли Муканова е преподавател в катедра „Библиотекознание и библиография“, ръководител на секция „Книга и общество“ към Университетска младежка академия за управление на знания (УМЛАУЗ) при УниБИТ. Доктор е по научната специалност „Библиотекознание, книгознание, библиография (История на книгата)“. Чете лекции по „История и теория на четенeто“, „Традиционни библиотечни услуги“, „Библиофилство“, „Дигитализация на приписки“, „Библиотеки, култура, история“ в УниБИТ. През 2011 г. специализира История на книгата и четенето в KU Leuven (Белгия) при проф. Крис Копенс. Участва в национални и международни проекти. Член е на Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (САЩ). Научните ѝ интереси са в областта на четенето, история на книгата и съвременните трансформации в библиотеките. Автор е на първия учебник в България по история и теория на четенето.

 

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784