Image
 
 
 
ДОЦ. Д-Р ХРИСТИЯН АТАНАСОВ
(h.atanasov@unibit.bg)
——————————————————————

Доц. д-р Християн Атанасов е преподавател в катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“. Завършил история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и икономика в УНСС. Доктор е по история и доцент в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Занимава се с информация, архиви и финансова история.

Чете лекции по „Чуждестранни архиви“, „Архиви на балканските държави“, „Архиви и информационното общество“ и „Дигитални архиви“. Дългогодишен служител на Държавна агенция „Архиви” и архивист в направление „Ориенталски сбирки” към НБКМ. Работил е в Министерствата на културата и министерство на финансите. Автор е на монографиите: В османската периферия: Общество и икономика във Видин и околността през XVIII век. (2008) и „Развитие на земеделското кредитиране в Дунавския вилает: „Общополезните” каси през 60-те и 70-те години на XIX век (2017), на други документални книги, студии и статии на български и английски езици. Автор на учебното помагало „Въведение в архивното и документално наследство на Централна Европа и Балканите“ (2017). Инициатор и ръководител на проекти за отваряне и популяризиране на българските исторически архиви. През 2018 г. печели финансиране от Фонд „Научни изследвания“ към МОН за проекта „Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане“ с договор № КП-06-Н 25/2 от 13.12.2018 г.

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784