Image
 
 
 
ДОЦ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПАРИЖКОВА
(l.parizhkova@unibit.bg)
——————————————————————

Доц. д-р Любомира Парижкова е преподавател в катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“. Магистър е по Философия. Доктор е по наукознание (2008), Доцент по „Нови форми на организация на знанието и комуникативни умения“ (2014). Чете лекции по „Книгознание“, „Нови форми на организация на знанието“, „Реторика“ и „Политики за стимулиране на четенето“, както и в магистърски програми. Лектор е към интензивни програми Еразъм в страната и в чужбина. Автор е на монографиите „Аутсорсинг на научноизследователска и развойна дейност“ (2011), „Общуване vs. Комуникация“ (2013), на учебника „Нови форми на организация на знанието“ (2014), на две електронни учебни помагала, над 120 публикации в областта на книгата, четенето, аутсорсинга, новите форми на организация на знанието, дигиталната грамотност; съставител и редактор е на множество научни сборници, редактор на 5 художествени книги. Участва в редица национални и международни проекти. Основател и координатор е на ежегодната конференция, свързана с Международния ден на книгата и авторското право (23 април). Председател е на организационния комитет, отбелязващ Деня на народните будители в УниБИТ с научна конференция с международно участие. Автор и инициатор на множество практически ориентирани мероприятия в УниБИТ, сред които създаване на буккросинг зона, буккафе. Учредява ежегодната награда за личност с доказани заслуги и принос в развитието на духовността и стимулиране на четенето – „Homo legens” (Четящият човек). Член е на ЮНЕСКО мрежата на университети и културни институции, на ЮНЕСКО междуфакултетска катедра при УниБИТ „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“; на Съюза на учените в България; на Българската библиотечно-информационна асоциация; на Аутсорсинг института. Асоцииран редактор е в екипа на списание „The International Journal of the Book“. Рецензент е към научния комитет на Националната конференция с международно участие „Иновации в обучението и познавателното развитие“ (Бургас, България) и на реферираното в CROSSREF списание „Образование и технологии“. Заместник главен редактор е на списание „Издател“.

Доц. Парижкова е режисьор на документалния филм за Петър Парижков – „Живот, посветен на книгата и на духовността българска” (2012), в чиято реализация участват студенти и докторанти; автор е на документалния филм “Книгата – нашето по-смислено настояще” (2015, с режисьор Камелия Планска).

През 2013 г. Студентският съвет при УниБИТ я избира за „Преподавател на годината”, а през 2014 г. – за „Творец на годината”.

 

Контакти: УниБИТ, бул. Цариградско шосе № 119, София – 1784